Director

Director:  SPĂTARIU IULIANA

Studii de bază:  Universitatea ”Al. I. Cuza”- Facultatea de Chimie, 1993

Studii postuniversitare: Master ”Politici și management in educație” ; Universitatea ”Al.I.Cuza” – Facultatea de Psihologie si Științe ale educației

Grad didactic I

Vechime in învațământ 23 ani

Telefon 0233763038

E-mail spatariuiuliana@yahoo.com

Share This:

Comments are closed.