Personal didactic si personal nedidactic

An școlar 2022-2023

Personal didactic de predare

6 educatoare

17 învățători

3 profesori limba și literatura română

4 profesori limbi străine

3 profesori matematică

3 profesori fizică-chimie

1 profesor biologie

3 profesori istorie și educație socială

1 profesor geografie

4 profesori educație fizică și sport

2 profesori religie ortodoxă

1 profesor educație plastică

1 profesor educație muzicală

3 profesori discipline tehnice

Persoanl didactic auxiliar:

1 secretar

1 informatician

1 administrator financiar

1 administrator de patrimoniu

Personal nedidactic:

6 îngrijitori

2 fochiști

1 muncitor de întreținere

2 îngrijitori cu ½ normă

Share This:

Comments are closed.